O nás - Airfotovideo

Přejít na obsah

BEROUN

Cíle spolku
  1. Základním cílem zájmového spolku  je podpora filmové a fotografické tvorby, dotýkající se všech odvětví filmu, fotografie a rozvoj znalostí v daném oboru, výměna zkušeností mezi jednotlivými členy spolku, propagace a prezentace filmové a fotografické tvorby členů spolku
  2. Dalším cílem spolku je šíření vzdělanosti, kultury, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování v oblasti PC aplikací s důrazem na jejich praktické využití v oblasti fotografické a filmové tvorby, vzájemná výměna zkušeností členů spolku, získávání a poskytování odborných a praktických informací z této oblasti
  3. Spolupráce s jinými spolky a skupinami stejného zaměření, kulturními a jinými organizacemi, případně jednotlivými osobami se vztahem k dané tvorbě
  4. Účast na veřejných či soukromých vystoupeních a akcích organizovaných jinými subjekty
  5. Podpora volnočasových aktivit mládeže
  6. Pořizování amatérských foto a video dokumentací
  7. Organizování foto a video soutěží, výstav a setkání příznivců
Váš svatební den
Snažíme se aby byl záznam důstojnou památkou na tak významný životní okamžik. Termín svatby je vhodné rezervovat několik měsíců dopředu. Můžeme natáčet buď celý průběh svatebního dne nebo jen samotný obřad. Záznam je upraven střihem, videoklipy, grafikou, úpravou obrazu a popř. titulky. Do videozáznamu můžeme zakomponovat např. fotografie z dětství a hudbu kterou si sami vyberete. Pro úspěšný průběh natáčení svatebního dne se musí kameraman seznámit se skutečnostmi důležitých pro práci kameramana.
Maturitní ples
Záznamu z maturitního plesu předchází po domluvě natáčení ve vaší škole, kde Vás kameraman zachytí při simulovaném vyučování a zaznamená vnitřní i vnější prostory školy. V úvodu záznamu je hudební klip opatřený titulky, datumem, názvem školy, třídy a popř. motivem maturitní pozvánky. Dále mohou být použity fotografie, které jste nashromáždili během uplynulých let studijního období. Poté se střihem přeneseme do kulturního domu. Oficiální část maturitního plesu je samozřejmě celá včetně předtančení, nástupu, stužkování, proslovů, tanečních sól, zlatého deště a půlnočního překvapení. Z volné zábavy jsou vybrány ty nejživější momenty a kameraman se soustředí především na řádění maturantů. Natáčení končíme po půlnočním překvapení.
Reklama, veletrh, výstava, prezentace
Vytváříme reklamní pořady pro účely veletrhů, výstav nebo např. výuky. Záznam může být jak krátký nebo i v délce několika desítek minut. Výsledný pořad natočíme podle domluveného scénáře, nebo na scénáři spolupracujeme a snažíme se zohlednit zákazníkovi požadavky, představy a nároky. Výslednou práci dodáme jako soubor na flash disk. Obal je opatřen s originálním tematickým potiskem. Zdrojový materiál můžete pořídit sami a projekt vytvoříme na základě Vámi dodaného materiálu. Výsledek je pak samozřejmě závislý na kvalitě dodaného materiálu.
Fotografické práce
Nabízíme pořízení fotografií z různých akcí. Nafotíme svatby, křtiny, maturitní plesy, promoce, různé společenské, kulturní i politické události, recepce, firemní večírky.
Návrat na obsah